20168 – Xếp tháp hình ong

212,000

Tên sản phẩm: Xếp tháp hình ong
Mã sản phẩm: 20168
Kích thước: (150x110x170)mm
Màu sắc: Như thiết kế
Vật liệu: Gỗ cao su
Đóng gói: Hộp giấy
Độ tuổi: 24 tháng +

Email
.
.
.
.