20166 – Xếp tháp hình ếch

212,000

Tên sản phẩm: Xếp tháp hình ếch
Mã sản phẩm: 20166
Kích thước: (130x110x170)mm
Màu sắc: Như thiết kế
Vật liệu: Gỗ cao su
Đóng gói: Hộp giấy
Độ tuổi: 24 tháng +

Email
.
.
.
.