60133 – Trống tròn ông trăng

214,000

Tên sản phẩm: Trống tròn ông trăng
Mã sản phẩm: 60133
Kích thước: (150x150x122)mm
Màu sắc: Như thiết kế
Vật liệu: Gỗ cao su
Đóng gói: Hộp giấy
Độ tuổi: 36 tháng +

Email
.
.
.
.