C003 – Thớt tròn

60,000

Tên sản phẩm: Thớt tròn
Mã sản phẩm: C003
Kích thước: (245*245*H18)mm
Màu sắc: Như thiết kế
Vật liệu: Gỗ cao su

Email
.
.
.
.