HPS.05 – Kệ để điện thoại có loa 05

Tên sản phẩm: Kệ để điện thoại có loa 05
Mã sản phẩm: HPS.05
Kích thước: (35*215*88)mm
Màu sắc: Như thiết kế
Vật liệu: Gỗ beech
Giá: Liên hệ

Email
.
.
.
.