HPS.09B – Kệ để điện thoại 9B

Tên sản phẩm: Kệ để điện thoại 9B
Mã sản phẩm: HPS.09B
Kích thước: (140*70*50)mm
Màu sắc: Như thiết kế
Vật liệu: Gỗ beech
Giá: Liên hệ

Email
.
.
.
.