HPS.15 – Kệ để điện thoại 15

Tên sản phẩm: Kệ để điện thoại 15
Mã sản phẩm: HPS.15
Kích thước: (110*67*72)mm
Màu sắc: Như thiết kế
Vật liệu: Gỗ beech
Giá: Liên hệ

Email
.
.
.
.