HPS.14 – Kệ để điện thoại 14

Tên sản phẩm: Kệ để điện thoại 14
Mã sản phẩm: HPS.14
Kích thước: (125*67*852)mm
Màu sắc: Như thiết kế
Vật liệu: Gỗ beech
Giá: Liên hệ

Email
.
.
.
.