HPS.13 – Kệ để điện thoại 13

Tên sản phẩm: Kệ để điện thoại 13
Mã sản phẩm: HPS.13
Kích thước: (135*67*98)mm
Màu sắc: Như thiết kế
Vật liệu: Gỗ beech
Giá: Liên hệ

Email
.
.
.
.