H.25/H.26 – Cây cán bột

Tên sản phẩm: Cây cán bột
Mã sản phẩm: H.25/H.26
Kích thước:
L: Ø 60*420 – H.25
S: Ø 60*360 – H.26
Màu sắc: Như thiết kế
Vật liệu: Gỗ beech
Giá: Liên hệ

Email
.
.
.
.