81162 – Bộ xếp tháp

201,000

Tên sản phẩm: Bộ xếp tháp
Mã sản phẩm: 81162
Kích thước: (90x90x290)mm
Màu sắc: Như thiết kế
Vật liệu: Gỗ cao su
Đóng gói: Hộp giấy
Độ tuổi: 36 tháng +

Email
.
.
.
.